Projekty ESF

esf


  • Informace k subdodávce IP kraje  stáhnout

Pracovníci projektu:

Mgr. Pavlína Kráčmarová
vedoucí sociální pracovník
úvazek: DPP
733 564 699
kracmarova.eccehomo(zavináč)seznam.cz
Mgr. Markéta Opravilová
sociální pracovník
úvazek: 1,0
opravilova.eccehomo(zavináč)seznam.cz
Dagmar Jahodová
pracovník v sociálních službách
úvazek: 0,3
jahodova.eccehomo(zavináč)seznam.cz

Provozovny:

Masarykova 371, Moravský Beroun
Dvorská 13, Šternberk

Předškolní program

V tomto programu se zaměřujeme na děti, které nenavštěvují mateřskou školku. Obsahem programu je seznámení dětí s povinnostmi, řádem a aktivitami, které je čekají v rámci školní docházky. Děti se učí základní návyky (hygiena, určitý řád a struktura hodin) a osvojují si dovednosti potřebné k úspěšnému zvládnutí přechodu z dětských her na základní školu. Programu se aktivně účastní i rodiče.

 

            Příklady činností: budování hodnotového systému

-   nácvik a upevňování hygienických návyků, řádu

-   motorická cvičení s dětmi, orientování se v čase a prostoru

-   trénink rozvoje řeči - logopedie

-   budování dovedností pro vstup do MŠ nebo ZŠ

 

Program rozvoje osobnosti pro děti a rodiče

                Program je realizován v Moravském Berouně převážně ambulantně ve Šternberku terénně. V souhrnu se aktivity soustředí na celkové nácviky a upevňování schopností a dovedností dětí

i rodičů, zlepšování školní úspěšnosti dětí v přímé spolupráci s rodiči a školami (terénní forma v přirozeném prostředí), celkově také zlepšujeme např. rodinné vztahy.

 

                Příklady činnosti

-   cílená podpora rodičů při péči o děti a rodinu – např. vedení domácnosti

-   motivační rozhovory pro rozvoj vztahů v rodině i komunitě

-   práce s rodinou na školní přípravě dětí, sledování výsledků dětí ve škole, podpora dobré spolupráce rodiny se školou

-   nácvik i upevňování základních schopností a dovedností

-   pracovně výchovné činnosti pro děti i rodiče

 

 

Program prevence rizikového chování

                V tomto programu si klademe za cíl zvyšovat informovanost našich uživatelů v rámci předem daných témat (drogy, násilí, aj.) a nutnosti pokračovat v systému vzdělávání i po základní škole. Pomáháme nejen chránit děti před nebezpečími (např. diskuze o šikaně). Při besedách i přednáškách klademe důraz na sebevyjádření účastníků a právo na svůj názor a jeho obhajobu. Probíhá zde nácvik řečnických schopností a argumentace.

 

 

Program environmentální výchovy

Program se zaměřuje na využívání naučných stezek v našich lokalitách a potřebu dětí uvědomovat si přírodní bohatství okolo nás. Součástí programu je nejen přednášková činnost, ale i hry v přírodě a interaktivní forma výchovy. Na programu se aktivně podílejí rodiče, kteří připravují náplň programu společně s pracovníky. Výhodou je také, že můžeme používat interaktivní tabuli v ZŠ Mor. Beroun.

 

 

Program podpory zvyšování sociálních dovedností rodičů

Program např. obsahuje pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou, pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob a pomoc při vyřizování běžných záležitostí.

 

Příklady činností:

-   jednání s institucemi

-   zlepšení orientace ve veřejném prostoru

-   podpora při zajišťování běžných záležitostí (např. lékaři, pomoc s dokumenty týkajících se rodiny, aj.)

-   spolupráce s OSPOD a školami

-   podpora stabilizace rodinného rozpočtu, podpora zlepšení rodinných vztahů (včetně účasti na projektech zvyšující zaměstnanost)