Historie

Historie spolku

Spolek byl založen v prosinci 1996 jako občanské sdružení ECCE HOMO Šternberk.. Chtěli jsme tak v rámci činnosti nestátní neziskové organizace poskytovat sociální služby, které dosud stát neposkytoval a které však v systému poskytování sociálních služeb chyběly. Našim cílem bylo tímto tento systém doplnit a podpořit a pomoci lidem, kteří to potřebovali.

ECCE HOMO ŠTERNBERK - fotogalerie

Jednalo se například o službu terénní poradenství pro rodiny s dětmi s postižením nebo speciálními potřebami, dále služba osobní asistence v rodinách a třídní asistence v mateřských a základních školách, aktivní využití volného času, sociální poradenství a další.

Od roku 1998 provozuje sdružení Středisko na podporu integrace osob se zdravotním postižením, které poskytuje služby v oblastech sociální, zdravotní, pedagogické, enviromentální, sportovní a dalších prostřednictvím programů sociálního, "BÝT SPOLU" ( cyklus sportovních, kulturních, poznávacích akcí) a "Příroda a my" - systém naučných stezek a prosazování enviromentální výchovy.

V roce 1998 také sdružení vydalo knihu fotografií " Náš svět", ve které jsou fotograie studentů FAMU a Opavské univerzity pod vedením Mgr. Jindřicha Štreita slavného fotografa ze Sovince.O rok později jako pokračování této knihy a zároveň jako prezentaci činnosti OS ECCE HOMO Šternberk sdružení vyrobilo a vydalo videokazetu "NÁŠ SVĚT"a následně i kazetu "BÝT SPOLU", na které jsou zachyceni uživatelé služeb sdružení, přátelé a osobnosti jako jsou například europoslanec Ing. Jan Březina, Jindřich Štreit na ozdravném pobytu v Litovelském Pomoraví.

Občanské sdružení v roce 2007 získalo na základě Zákona o sociálních službách 108/2006 Sb. registraci sociálních služeb.

Na začátku roku 2016 došlo ke změně právní formy na zapsaný spolek.


Petice_kojenecky_ustav