Vítáme Vás

VIZE ORGANIZACE

Vizí našeho spolku je snaha o vyrovnání podmínek pro sociální a společenský rozvoj uživatelů našich služeb v přirozeném prostředí.

POSLÁNÍ ORGANIZACE - Sociálně aktivizační služby pro rodiny
s dětmi

Posláním je podpora rodin s dětmi v tíživých životních situacích. Prostřednictvím sociálních služeb, vzdělávání a rozvíjení schopností a dovedností jim umožňujeme plnohodnotný život v naší společnosti.

POSLÁNÍ ORGANIZACE - Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Sociální služba Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Moravský Beroun je určena dětem a mládeži ve věku od 10 do 26 let. Prostřednictvím nabízeného bezpečného prostoru pro smysluplné trávení volného času ve společnosti svých vrstevníků podporujeme zdravý rozvoj jejich osobnosti.

HODNOTY ORGANIZACE

Spolehlivost
Zdrojem růstu jsou znalosti
Důvěryhodnost
Otevřený a přátelský přístup

ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Podpora lidské důstojnosti
Profesionální a individuální přístup
Podpora sociálního začleňování
Aktivita uživatelů
Samostatnost
Respekt

word ico Výpis ze spolkového rejstříku (PDF)

dite_a_rodina_logo