Projekt Služby sociální prevence v Olomouckém kraji

logo_eu_cb


Vedoucí služby:

Mgr. Pavlína Kráčmarová tel.:733564699, email: kracmarova.eccehomo@seznam.cz

Pracovníci:

Dagmar Jahodová tel.:734 447 167, email: jahodova.eccehomo@seznam.cz
Hana Kurdiovská tel.:588 517 372 ,email: kurdiovska.eccehomo@seznam.cz
Bc. Šárka Skoumalová, Dis. tel.:605 727 802, email:koumalova.eccehomo@seznam.cz
Jaroslava Kaczorová, Dis. tel.: 725 434 322, email:kaczorovaj.eccehomo@seznam.cz

Veřejná zakázka, zadaná v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, uveřejněnou ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem 517325 s názvem „Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi“; část č. 5 názvem: Poskytování sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi na Šternbersku se zaměřením na oblast Moravského Berouna

Ke stažení