Sociální služby

Spolek vznikl jako Občanské sdružení v roce 1996, kdy poskytovalo služby v oblasti sociální (poradenství, integraci zdravotně postižených, pořádání výletů a pobytových akcí pro zdravotně handicapované), kulturní (výstavy, vydání publikace fotografií "Náš Svět", divadelní představení), pedagogické (speciálně pedagogické poradenství), pořádání sportovních akcí (kuželkářská liga, cykloparáda, rafty).

Nejstarším projektem je dlouhodobý rámec akcí "BÝT SPOLU", kterého se v některých letech účastnilo i přes tisíc uživatelů se zdravotím postižením i bez. V dnešní době se sdružení také zapojilo do komunitního plánování a zástupci sdružení účastnili většiny zasedání dvou pracovních skupin a to pracovní skupiny pro Romy a pro zdravotně postižené. Každým rokem přinášíme svým uživatelům stále více projektů dle jejich zájmu a potřeb.

Sdružení má registrované tři sociální služby a to:

  • sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
  • terénní programy (do 1.9.2015)
  • nízkoprahové zařízení pro děti a mládež


I. Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

1. Centrum pro rodinu, děti a mládež, pobočka Šternberk

Vedoucí zařízení: Mgr. Pavlína Kráčmarová

Adresa zařízení: Dvorská 13, Šternberk, 785 01 Šternberk 1


2. Centrum pro rodinu, děti a mládež Moravský Beroun

Vedoucí zařízení: Mgr. Pavlína Kráčmarová

Adresa zařízení: Masarykova 371, 793 05 Moravský Beroun

Formy poskytování sociálních služeb: ambulantní, terénní

Cílová skupina klientů:

  • děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy
  • osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách
  • rodiny s dítětem/dětmi

Služby sociální prevence v Olomouckém kraji  stáhnout
Poskytování sociálně aktivizační služby  stáhnoutII. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_042/0006147
Název projektu: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Respiro Moravský Beroun

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Webové stránky projektu: NZDM Respiro Moravský Beroun

Cílová skupina klientů:

  • děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy
  • cílová skupina projektu 15+

Vedoucí zařízení: Mgr. Pavlína Kráčmarová

Adresa zařízení: Karla IV. 99, Moravský Beroun

Formy poskytování sociálních služeb: ambulantní, terénní


Petice_kojenecky_ustav